I'll v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za I'll v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za I'll v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I'll v slovarju PONS

Prevodi za I'll v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi will2, will1

Individual translation pairs
well, I'll be jiggered! Brit inf

Prevodi za I'll v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I'll Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文