next v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za next v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za next v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

next v slovarju PONS

Prevodi za next v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za next v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

next Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文