call v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za call v slovarju angleščina»francoščina

call-in, call-in programme [Am ˈkɑlˌɪn] SAMOST Am RADIO

I.call forth GLAG [Brit kɔːl -, Am kɔl -] liter (call forth [sth], call [sth] forth)

call v slovarju PONS

Prevodi za call v slovarju angleščina»francoščina

call Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文