are v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za are v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi be

be <part prés being, 3e pers sg prés is, prét was, part passé been> [Brit biː, Am bi] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za are v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

are v slovarju PONS

Prevodi za are v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi be

is 3rd pers sing of to be

Individual translation pairs

Prevodi za are v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

are Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

are iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文