high v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za high v slovarju angleščina»francoščina

4. high Am inf SCHOOL → high school

1. high (tall):

2. high (far from the ground):

4. high (great, intense):

5. high (important):

1. high (to a great height):

glej tudi high school

high-pitched [Brit ˌhʌɪˈpɪtʃt, Am ˈhaɪ ˈˌpɪtʃt] PRID

high-profile [Brit hʌɪˈprəʊfʌɪl, Am ˌhaɪˈproʊˌfaɪl] PRID

high v slovarju PONS

Prevodi za high v slovarju angleščina»francoščina

2. high (above average):

Fraze:

high Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

high iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

high iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文