seven v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za seven v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.seven [Brit ˈsɛv(ə)n, Am ˈsɛvən] SAMOST

III.seven [Brit ˈsɛv(ə)n, Am ˈsɛvən] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za seven v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

seven v slovarju PONS

Prevodi za seven v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za seven v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

seven Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文