sixième v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sixième v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za sixième v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sixième v slovarju PONS

Prevodi za sixième v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi cinquième

I.cinquième [sɛ̃kjɛm] PRID antéposé

II.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST mf

III.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST m

IV.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za sixième v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sixième Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文