elected v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za elected v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

IV.elect [Brit ɪˈlɛkt, Am əˈlɛkt] PRID after n

Individual translation pairs

Prevodi za elected v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

elected v slovarju PONS

Prevodi za elected v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za elected v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

elected Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

élu(e) m (ž)

elected iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文