Grande-Bretagne v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Grande-Bretagne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za Grande-Bretagne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

United Kingdom, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

I.British [Brit ˈbrɪtɪʃ, Am ˈbrɪdɪʃ] SAMOST npl

II.British [Brit ˈbrɪtɪʃ, Am ˈbrɪdɪʃ] PRID

Westminster [Brit ˈwɛstmɪnstə, Am ˈwɛs(t)ˌmɪnstər]

discontent [Brit dɪskənˈtɛnt, Am ˌdɪskənˈtɛnt] SAMOST

Grande-Bretagne v slovarju PONS

Prevodi za Grande-Bretagne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za Grande-Bretagne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Grande-Bretagne Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文