inscrit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za inscrit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.inscrit (inscrite) [ɛ̃skʀi, it] GLAG pp

inscrit → inscrire

II.inscrit (inscrite) [ɛ̃skʀi, it] PRID

III.inscrit (inscrite) [ɛ̃skʀi, it] SAMOST m (ž)

glej tudi inscrire

II.s'inscrire GLAG povr

non-inscrit (non-inscrite) <mpl non-inscrits> [nɔnɛ̃skʀi, it] SAMOST m (ž)

II.s'inscrire GLAG povr

Prevodi za inscrit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

inscrit v slovarju PONS

Prevodi za inscrit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi inscrire

I.inscrire [ɛ̃skʀiʀ] irr GLAG preh.

II.inscrire [ɛ̃skʀiʀ] irr GLAG povr

I.inscrire [ɛ̃skʀiʀ] irr GLAG preh.

II.inscrire [ɛ̃skʀiʀ] irr GLAG povr

Prevodi za inscrit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

inscrit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文