join v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za join v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

6. join (participate in) → join in

glej tudi join in

II.join up GLAG [Brit dʒɔɪn -, Am dʒɔɪn -] (join up [sth], join [sth] up)

I.join on GLAG [Brit dʒɔɪn -, Am dʒɔɪn -] (join on)

II.join on GLAG [Brit dʒɔɪn -, Am dʒɔɪn -] (join [sth] on, join on [sth])

Individual translation pairs

Prevodi za join v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

join v slovarju PONS

Prevodi za join v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za join v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

join Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

join iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za join v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文