rush v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rush v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.rush out GLAG [Brit rʌʃ -, Am rəʃ -] (rush out [sth], rush [sth ] out)

I.rush through GLAG [Brit rʌʃ -, Am rəʃ -] (rush through [sth])

II.rush through GLAG [Brit rʌʃ -, Am rəʃ -] (rush [sth] through, rush through [sth])

III.rush through GLAG [Brit rʌʃ -, Am rəʃ -] (rush [sth] through to)

I.rush into GLAG [Brit rʌʃ -, Am rəʃ -] (rush into [sth])

II.rush into GLAG [Brit rʌʃ -, Am rəʃ -] (rush [sb] into doing)

Prevodi za rush v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rush v slovarju PONS

Prevodi za rush v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za rush v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rush Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文