crowds v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za crowds v slovarju angleščina»francoščina

1. crowd (mass of people):

crowd SPORT
a crowd of 10,000 SPORT

I.crowd around GLAG [Brit kraʊd -, Am kraʊd -], crowd round GLAG (crowd around)

II.crowd around GLAG [Brit kraʊd -, Am kraʊd -], crowd round GLAG (crowd around [sth])

I.crowd together GLAG [Brit kraʊd -, Am kraʊd -] (crowd together)

II.crowd together GLAG [Brit kraʊd -, Am kraʊd -] (crowd [sth] together, crowd together [sth])

II.crowd in GLAG [Brit kraʊd -, Am kraʊd -] (crowd in [sth/sb], crowd [sth/sb] in)

I.crowd out GLAG [Brit kraʊd -, Am kraʊd -] (crowd out [sth/sb], crowd [sth/sb] out)

crowds v slovarju PONS

Prevodi za crowds v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za crowds v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

crowds Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文