montée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za montée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

montée → monté

glej tudi monté

I.monté (montée) [mɔ̃te] GLAG pp

monté → monter

II.monté (montée) [mɔ̃te] PRID

III.montée SAMOST ž

I.monté (montée) [mɔ̃te] GLAG pp

monté → monter

II.monté (montée) [mɔ̃te] PRID

III.montée SAMOST ž

glej tudi monter

I.monter [mɔ̃te] GLAG preh. + v avoir

1. monter (transporter):

to take [sb/sth] up (à to)

II.monter [mɔ̃te] GLAG nepreh. + v être

1. monter:

to go up (à to)

III.se monter GLAG povr

IV.monter [mɔ̃te]

I.monter [mɔ̃te] GLAG preh. + v avoir

1. monter (transporter):

to take [sb/sth] up (à to)

II.monter [mɔ̃te] GLAG nepreh. + v être

1. monter:

to go up (à to)

III.se monter GLAG povr

IV.monter [mɔ̃te]

monte [mɔ̃t] SAMOST ž

monte-plats, monte-plat <pl monte-plats> [mɔ̃tpla] SAMOST m

monte-meubles, monte-meuble <pl monte-meubles> [mɔ̃tmœbl] SAMOST m

prêt-à-monter <pl prêts-à-monter> [pʀɛtamɔ̃te] SAMOST m

Prevodi za montée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

montée v slovarju PONS

Prevodi za montée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

montée [mɔ̃te] SAMOST ž

monté(e) [mɔ̃te] PRID

II.monter [mɔ̃te] GLAG preh. +avoir