pointe v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pointe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.pointe [pwɛ̃t] SAMOST ž

II.pointes SAMOST fpl

III.pointe [pwɛ̃t]

IV.pointe [pwɛ̃t]

glej tudi pointer1, pointer2

III.se pointer GLAG povr

pointer2 [pwɛ̃tɛʀ] SAMOST m (chien)

demi-pointe <pl demi-pointes> [d(ə)mipwɛ̃t] SAMOST ž

III.se pointer GLAG povr

pointer2 [pwɛ̃tɛʀ] SAMOST m (chien)

Prevodi za pointe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pointe v slovarju PONS

Prevodi za pointe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pointe [pwɛ̃t] SAMOST ž

Prevodi za pointe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pointe Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

pointe iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文