building v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za building v slovarju angleščina»francoščina

building [Brit ˈbɪldɪŋ, Am ˈbɪldɪŋ] SAMOST

building v slovarju PONS

Prevodi za building v slovarju angleščina»francoščina

apartment building SAMOST, apartment house SAMOST Am (block of flats)

building Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

building iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za building v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文