build v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za build v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.build <prét, part passé built> [Brit bɪld, Am bɪld] GLAG nepreh.

I.build in GLAG [Brit bɪld -, Am bɪld -] (build [sth] in, build in [sth])

II.build up GLAG [Brit bɪld -, Am bɪld -] (build up [sth], build [sth] up)

III.build up GLAG [Brit bɪld -, Am bɪld -] (build [sth/sb] up, build up [sth/sb])

build-up [Brit ˈbɪldʌp, Am ˈbɪldˌəp] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za build v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

build v slovarju PONS

Prevodi za build v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za build v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

build Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文