proportions v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za proportions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.proportion [Brit prəˈpɔːʃ(ə)n, Am prəˈpɔrʃ(ə)n] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za proportions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

proportions v slovarju PONS

Prevodi za proportions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za proportions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

proportions Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文