égales v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za égales v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ég|al (égale) <mpl égaux> [eɡal, o] PRID

II.ég|al (égale) <mpl égaux> [eɡal, o] SAMOST m (ž)

III.ég|al (égale) <mpl égaux> [eɡal, o]

Prevodi za égales v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

égales v slovarju PONS

Prevodi za égales v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.égal(e) <-aux> [egal, o] PRID

II.égal(e) <-aux> [egal, o] SAMOST m(ž)

Prevodi za égales v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
égal(e) m (ž)
égal(e) m (ž)

égales Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文