share v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za share v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi halve

I.share out GLAG [Brit ʃɛː -, Am ʃɛr -] (share [sth] out, share out [sth])

share v slovarju PONS

Prevodi za share v slovarju angleščina»francoščina

share Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文