fair v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fair v slovarju angleščina»francoščina

1. fair (just, reasonable):

antiques fair [Brit anˈtiːks fɛː], antique fair SAMOST

fair-minded [Brit fɛːˈmʌɪndɪd, Am ˌfɛrˈmaɪndəd] PRID

fair v slovarju PONS

Prevodi za fair v slovarju angleščina»francoščina

fair Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文