news v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za news v slovarju angleščina»francoščina

1. news (new political or public information):

2. news (personal information):

news v slovarju PONS

Prevodi za news v slovarju angleščina»francoščina

1. news (fresh information):

news Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文