rolling v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rolling v slovarju angleščina»francoščina

rolling [Brit ˈrəʊlɪŋ, Am ˈroʊlɪŋ] SAMOST TECH

glej tudi rolled gold

rolling v slovarju PONS

Prevodi za rolling v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za rolling v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rolling Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文