l'argent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'argent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

argent [aʀʒɑ̃] SAMOST m

1. argent (monnaie):

glej tudi serviteur, odeur, fenêtre, bonheur

serviteur [sɛʀvitœʀ] SAMOST m

odeur [ɔdœʀ] SAMOST ž

fenêtre [fənɛtʀ] SAMOST ž

5. fenêtre ANAT:

bonheur [bɔnœʀ] SAMOST m

2. bonheur (moment heureux):

vif-argent <pl vifs-argents> [vifaʀʒɑ̃] SAMOST m CHIM

Individual translation pairs

Prevodi za l'argent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'argent v slovarju PONS

Prevodi za l'argent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za l'argent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

l'argent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文