will v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za will v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

2. will (expressing consent, willingness):

will do inf!

glej tudi free will, ill will, world, iron, goodwill, effort, battle

1. world (planet):

4. world (person's environment):

I.iron [Brit ˈʌɪən, Am ˈaɪ(ə)rn] SAMOST

III.iron [Brit ˈʌɪən, Am ˈaɪ(ə)rn] PRID fig

goodwill [Brit ɡʊdˈwɪl, Am ɡʊdˈwɪl] SAMOST

I.will on GLAG [Brit wɪl -, Am wɪl, wəl -] (will [sb/sth] on)

will-o'-the-wisp [Brit wɪləðəˈwɪsp, Am ˌwɪləðəˈwɪsp] SAMOST

Prevodi za will v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

will v slovarju PONS

Prevodi za will v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za will v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

will Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文