meat v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za meat v slovarju angleščina»francoščina

meat-eater [Brit ˈmiːtiːtə, Am ˈmitˌidər] SAMOST

meat v slovarju PONS

Prevodi za meat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za meat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

meat Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文