poison v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za poison v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.poison [Brit ˈpɔɪz(ə)n, Am ˈpɔɪz(ə)n] SAMOST

III.poison [Brit ˈpɔɪz(ə)n, Am ˈpɔɪz(ə)n]

Prevodi za poison v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

poison v slovarju PONS

Prevodi za poison v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za poison v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

poison Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文