control v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za control v slovarju angleščina»francoščina

I.control [Brit kənˈtrəʊl, Am kənˈtroʊl] SAMOST

1. control U (domination):

II.control <part prés controlling; prét, part passé controlled> [Brit kənˈtrəʊl, Am kənˈtroʊl] GLAG preh.

control v slovarju PONS

Prevodi za control v slovarju angleščina»francoščina

I.control <-ll-> [kənˈtrəʊl, Am -ˈtroʊl] SAMOST

control Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

control iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za control v slovarju francoščina»angleščina

Individual translation pairs
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文