doigt v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za doigt v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

doigt [dwa] SAMOST m

1. doigt ANAT:

mettre le doigt sur qc lit, fig

Fraze:

glej tudi plaie, obéir, éventail, dix, bague

plaie [plɛ] SAMOST ž

obéir [ɔbeiʀ] GLAG preh. obj.indir.

éventail [evɑ̃taj] SAMOST m

dix [dis, but before consonantdi, before voweldiz] PRID inv ZAIMEK

bague [baɡ] SAMOST ž

rince-doigts, rince-doigt <pl rince-doigts> [ʀɛ̃sdwa] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za doigt v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

doigt v slovarju PONS

Prevodi za doigt v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za doigt v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

doigt Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文