quoi v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za quoi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.quoi [kwa] ZAIMEK interrog mf (dans une interrogation directe)

à quoi bon?
de quoi (de )quoi inf?

II.quoi [kwa] ZAIMEK rel

1. quoi:

il a de quoi inf (de l'argent)

III.quoi [kwa] MEDMET

je-ne-sais-quoi <pl je-ne-sais-quoi> [ʒənsɛkwa] SAMOST m

Prevodi za quoi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

quoi v slovarju PONS

Prevodi za quoi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.quoi [kwa] ZAIMEK rel

II.quoi [kwa] ZAIMEK interrog

III.quoi [kwa] MEDMET

Individual translation pairs

Prevodi za quoi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

quoi Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

de quoi(, de quoi)? inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文