either v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za either v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.either [Brit ˈʌɪðə, ˈiːðə, Am ˈiðər, ˈaɪðər] ZAIMEK

II.either [Brit ˈʌɪðə, ˈiːðə, Am ˈiðər, ˈaɪðər] DOL

III.either [Brit ˈʌɪðə, ˈiːðə, Am ˈiðər, ˈaɪðər] PRIS

IV.either [Brit ˈʌɪðə, ˈiːðə, Am ˈiðər, ˈaɪðər] VEZNIK

Individual translation pairs

Prevodi za either v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
ou (bien)… ou (bien)…

either v slovarju PONS

Prevodi za either v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.either [ˈaɪðəʳ, Am ˈi:ðɚ] PRIS (in alternatives)

Individual translation pairs
either ... or ...
ou (bien) ... ou (bien) ...

Prevodi za either v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

either Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文