chicken v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chicken v slovarju angleščina»francoščina

I.chicken [Brit ˈtʃɪkɪn, Am ˈtʃɪkən] SAMOST

II.chicken [Brit ˈtʃɪkɪn, Am ˈtʃɪkən] PRID inf

chicken v slovarju PONS

Prevodi za chicken v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za chicken v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chicken Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文