count v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za count v slovarju angleščina»francoščina

I.count on GLAG [Brit kaʊnt -, Am kaʊnt -], count upon GLAG (count on [sb/sth])

I.count against GLAG [Brit kaʊnt -, Am kaʊnt -] (count against [sb])

count v slovarju PONS

Prevodi za count v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za count v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

count Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

être K.O.
aller au tapis SPORT
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文