qualifications v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za qualifications v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

qualification [Brit ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃ(ə)n, Am ˌkwɑləfəˈkeɪʃ(ə)n] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za qualifications v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

qualifications v slovarju PONS

Prevodi za qualifications v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za qualifications v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

qualifications Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

qualifications iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文