bac v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bac v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bac [bak] SAMOST m

glej tudi Baccalauréat, baccalauréat, Bac + 2/3/4/5

BAC [bak] SAMOST ž abbr

post-bac [pɔstbak] PRID inv

Prevodi za bac v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bac v slovarju PONS

Prevodi za bac v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bac1 [bak] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za bac v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bac Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

bac iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文