glace v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za glace v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.glace [ɡlas] SAMOST ž

II.glaces SAMOST fpl

III.glace [ɡlas]

I.glacé (glacée) [ɡlase] GLAG pp

glacé → glacer

II.glacé (glacée) [ɡlase] PRID

glej tudi glacer

II.se glacer GLAG povr

lave-glace <pl lave-glaces> [lavɡlas] SAMOST m

brise-glace <pl brise-glace, brise-glaces> [bʀizɡlas] SAMOST m

essuie-glace <pl essuie-glaces> [esɥiɡlas] SAMOST m

lève-glace <pl lève-glaces> [lɛvɡlas] SAMOST m MOTOR

II.se glacer GLAG povr

Prevodi za glace v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glace v slovarju PONS

Prevodi za glace v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glace [glas] SAMOST ž

glacé(e) [glase] PRID

lave-glace <lave-glaces> [lavglas] SAMOST m

brise-glace [bʀizglas] SAMOST m inv

essuie-glace <essuie-glaces> [esɥiglas] SAMOST m

Prevodi za glace v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glace Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文