fear v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fear v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. fear (dread, fright):

peur ž
have no fear! liter or hum
de peur que
+ subj fear of God

2. fear (worry, apprehension):

1. fear (be afraid of):

Individual translation pairs

Prevodi za fear v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

fear v slovarju PONS

Prevodi za fear v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za fear v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fear Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文