breaking v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za breaking v slovarju angleščina»francoščina

3. break (gap):

5. break (pause) (gen):

II.break <prét broke, part passé broken> [Brit breɪk, Am breɪk] GLAG preh.

1. break (damage):

3. break (interrupt):

III.break <prét broke, part passé broken> [Brit breɪk, Am breɪk] GLAG nepreh.

II.break up GLAG [Brit breɪk -, Am breɪk -] (break [sth] up, break up [sth]) (split up)

breaking v slovarju PONS

Prevodi za breaking v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

6. break (put an end to):

Fraze:

Prevodi za breaking v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

breaking Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文