clean v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za clean v slovarju angleščina»francoščina

clean-up [Brit ˈkliːnʌp, Am ˈklinˌəp] SAMOST

I.clean off GLAG [Brit kliːn -, Am klin -] (clean off)

II.clean off GLAG [Brit kliːn -, Am klin -] (clean [sth] off, clean off [sth])

I.clean down GLAG [Brit kliːn -, Am klin -] (clean [sth] down, clean down [sth])

clean v slovarju PONS

Prevodi za clean v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za clean v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

clean Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文