faisait v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za faisait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

9. faire:

to do inf

14. faire (avoir un effet):

III.se faire GLAG povr

faire-valoir <pl faire-valoir> [fɛʀvalwaʀ] SAMOST m

savoir-faire <pl savoir-faire> [savwaʀfɛʀ] SAMOST m

laisser-faire <pl laisser-faire> [lesefɛʀ] SAMOST m

faire-part, fairepart <pl faire-part, faire-parts> [fɛʀpaʀ] SAMOST m

Prevodi za faisait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

faisait v slovarju PONS

Prevodi za faisait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

4. faire (être l'auteur de):

5. faire (avoir une activité):

Fraze:

to queue up Brit

III.faire [fɛʀ] irr GLAG nepreh. impers

faire-part [fɛʀpaʀ] SAMOST m inv

laisser-faire [lesefɛʀ] SAMOST m inv

savoir-faire [savwaʀfɛʀ] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za faisait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

faisait Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

faisait iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za faisait v slovarju francoščina»angleščina

faisait iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文