shopping v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za shopping v slovarju angleščina»francoščina

shopping [Brit ˈʃɒpɪŋ, Am ˈʃɑpɪŋ] SAMOST U

shopping v slovarju PONS

Prevodi za shopping v slovarju angleščina»francoščina

shopping Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

magasiner Québec
caddie ® m
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文