sac v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sac v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sac [sak] SAMOST m

5. sac (10 francs):

robe-sac <pl robes-sacs> [ʀɔbsak] SAMOST ž

cul-de-sac <pl culs-de-sac> [kydsak] SAMOST m

Prevodi za sac v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sac v slovarju PONS

Prevodi za sac v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.sac1 [sak] SAMOST m

1. sac:

II.sac1 [sak] APP inv

sac2 [sak] SAMOST m (pillage)

sac-poubelle <sacs-poubelles> [sakpubɛl] SAMOST m

cul-de-sac <culs-de-sac> [kydsak] SAMOST m

Prevodi za sac v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sac Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文