bought v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bought v slovarju angleščina»francoščina

bought → buy

glej tudi buy

II.buy <prét, part passé bought> [Brit bʌɪ, Am baɪ] GLAG preh.

II.buy <prét, part passé bought> [Brit bʌɪ, Am baɪ] GLAG preh.

I.buy in GLAG [Brit bʌɪ -, Am baɪ -] Brit (buy [sth] in, buy in [sth])

buy-to-let [Brit ˌbʌɪtəˈlɛt, Am ˌbaɪdəˈlɛt] SAMOST

bought v slovarju PONS

Prevodi za bought v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi buy

Individual translation pairs

Prevodi za bought v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bought Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文