citrons v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za citrons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.citron [sitʀɔ̃] PRID inv

II.citron [sitʀɔ̃] SAMOST m

III.citron [sitʀɔ̃]

IV.citron [sitʀɔ̃]

presse-citron <pl presse-citron, presse-citrons> [pʀɛssitʀɔ̃] SAMOST m

Prevodi za citrons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

citrons v slovarju PONS

Prevodi za citrons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za citrons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

citrons Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文