smell v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za smell v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.smell <prét, part passé smelled, smelt Brit > [Brit smɛl, Am smɛl] GLAG preh.

III.smell <prét, part passé smelled, smelt Brit > [Brit smɛl, Am smɛl] GLAG nepreh.

I.smell out GLAG [Brit smɛl -, Am smɛl -] (smell [sth] out, smell out [sth])

Individual translation pairs
vineux/-euse

Prevodi za smell v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

smell v slovarju PONS

Prevodi za smell v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.smell <smelt, smelt Brit, Aus [or -ed, -ed Am, Aus ]> [smel] SAMOST

II.smell <smelt, smelt Brit, Aus [or -ed, -ed Am, Aus ]> [smel] GLAG nepreh.

III.smell <smelt, smelt Brit, Aus [or -ed, -ed Am, Aus ]> [smel] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za smell v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

smell Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文