change v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za change v slovarju angleščina»francoščina

I.change [Brit tʃeɪn(d)ʒ, Am tʃeɪndʒ] SAMOST

1. change (alteration):

3. change (fresh, different experience):

5. change (cash):

1. change (alter):

2. change (exchange for sth different):

1. change (alter):

I.change over GLAG [Brit tʃeɪn(d)ʒ -, Am tʃeɪndʒ -] (change over) (swap)

II.change over GLAG [Brit tʃeɪn(d)ʒ -, Am tʃeɪndʒ -] (change over [sth/sb], change [sth/sb] over)

change v slovarju PONS

Prevodi za change v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za change v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

change Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

change iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文