traitor v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za traitor v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za traitor v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

traitor v slovarju PONS

Prevodi za traitor v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za traitor v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

traitor Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文