dead v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dead v slovarju angleščina»francoščina

1. dead (no longer living):

drop dead inf!
dead and buried lit, fig

III.dead [Brit dɛd, Am dɛd] PRIS (absolutely, completely)

dead esp Brit
dead drunk inf
dead tired inf
crevé inf
dead tired inf
I was dead scared inf!
génial! inf
you're dead on inf! Am

brain-dead [Brit ˈbreɪndɛd, Am ˈbreɪnˌdɛd] PRID

dead v slovarju PONS

Prevodi za dead v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za dead v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dead Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to fall (down) in a (dead) faint Brit

dead iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文