facile v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za facile v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.facile [fasil] PRID

1. facile (sans difficulté):

II.facile [fasil] PRIS inf (facilement)

Prevodi za facile v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

facile v slovarju PONS

Prevodi za facile v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.facile [fasil] PRID

II.facile [fasil] PRIS inf

Individual translation pairs

Prevodi za facile v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

facile Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文