casser v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za casser v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. casser (briser):

casser la figure inf ou la gueule slang à qn
to beat sb up inf

III.se casser GLAG povr

3. casser (se blesser):

to fall over Brit
to come a cropper Brit inf
to have a scrap inf
se casser la tête inf ou le cul slang à faire qc

IV.casser [kase]

casser les pieds inf ou les couilles vulg sl à qn
casser les pieds inf ou les couilles vulg sl à qn
to bug sb inf
il nous les casse vulg sl
to nosh Brit inf
to chock Am inf

glej tudi sucre, omelette

sucre [sykʀ] SAMOST m

rock

omelette [ɔmlɛt] SAMOST ž GASTR

Individual translation pairs
to come a cropper Brit inf

Prevodi za casser v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

casser v slovarju PONS

Prevodi za casser v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za casser v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

casser Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文